Klachten

Heb je een klacht ? Maak het me duidelijk, we komen er vast samen uit !

Maar mocht je niet tevreden zijn met mijn klachtafhandeling, dan is het goed te weten dat Je Innerlijke Kracht voldoet aan de vereisten die worden gesteld aan professionele zorgverleners op het gebied van klachtenafhandeling, zoals vastgelegd in de Wkkgz:

  • Je Innerlijke Kracht is via het NIBIG Solidariteitsfonds Wkkgz aangesloten bij de Stichting Zorggeschil – een Wkkgz erkende geschilleninstantie
  • Voor ondersteuning bij klachten maakt Je Innerlijke Kracht gebruik van de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir waar je met je klacht terecht kan mocht je er niet direct uitkomen met Je Innerlijke Kracht zelf
  • Als de klacht leidt tot een geschil neemt een geschillencommissie van Stichting Zorggeschil de zaak in behandeling, dit kun je hier in gang zetten
  • Het klachtenreglement van de Stichting Zorggeschil kun je hier inzien