Methoden

Transformatie coach : Bridgeman Methode (Lichter-Leven traject)
Het Lichter Leven traject van de Bridgeman Methode helpt je in balans te komen op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak. Deze methode is samengesteld met elementen uit 33 methoden die Robert Bridgeman en Monique Bruggeman – van Leeuwen wereldwijd bestudeerden. Zowel moderne als traditionele methoden, zoals bijvoorbeeld: NLP, Reiki, EFT, Touch of Matrix, Wim Hof methode, Yoga, diverse meditatie vormen en werk van diverse leraren (Eckhart Tolle, Deepak Chopra, Thich Nath Hahn).

Deze methode werkt aan persoonlijke ontwikkeling en bewustzijnsontwikkeling in een periode van 3-6 maanden in tien sessies van 2 uur.

  • Hoe ga je om met je comfortzone
  • Genieten en in het NU leven
  • Beter omgaan met tegenslag en problemen
  • Compassie en begrip ontwikkelen
  • Wet van de Aantrekkingskracht
  • Relaties verbeteren
  • Doelen stellen en doelen bereiken
  • Van jezelf houden
  • Krachtiger worden
  • Een positiever zelfbeeld ontwikkelen
  • Ontdekken wie je bent
  • Wensen, dromen en verlangens (je eigen ‘dreambook’ ontwikkelen)

Touch of Matrix therapeut
Touch of Matrix is een perfecte aanvulling op bestaande behandelingen. Het behandelt alle lagen van de mens; fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Een unieke methode gebaseerd op ontdekkingen uit de kwantumfysica.

De methodiek benadrukt het feit dat een klacht, angst, ziekte of een andersoortig probleem een blokkade is. Een emotionele klacht kan zich fysiek uiten en een fysieke klacht kan zich mentaal of emotioneel uiten. Met Touch of Matrix kan een blokkade worden behandeld zonder dat je de oorzaak hoeft te weten. Je komt weer in balans en ervaart je eigen kracht en mogelijkheden.

logo-tomDe vergelijking (metafoor) wordt gemaakt met een iPhone of computer. Elke app of programma heeft zijn vaste plek, houd je het pictogram ingedrukt, dan komen de apps in beweging. Pas dan kun je ze verwijderen of verplaatsen en kan de inhoud van de telefoon worden veranderd. Bij een computer loopt een overvolle harde schijf vast.
Alles wat je mee maakt in je leven wordt opgeslagen in je lichaam.
Hoe meer je meemaakt aan ervaringen en gebeurtenissen, hoe voller je harde schijf wordt. Zo worden er ook al programmaatjes van je ouders aan jou door gegeven. En blijven er apps op staan die geen functie meer hebben en er eigenlijk af mogen. We maken verbinding, je komt in beweging, we verwijderen oude informatie en downloaden nieuwe informatie.

Voor de start van een behandeling bespreken we het van tevoren ingevulde intake formulier. Hiermee word je je bewust van je klacht / blokkade en formuleren we wat je graag zou willen. Vervolgens gaan we over op de behandeling.

NLP (master)
NLP staat voor Neuro (= denken en het zintuigelijk waarnemen) Linguïstisch (=taal en non-verbale communicatie) Programmeren (automatisch denk en gedragspatronen en het vermogen om ze anders te programmeren). We nemen allemaal dezelfde buitenwereld waar via zintuigen, maar toch reageren we allemaal anders op onze buitenwereld. Dit komt omdat objectieve informatie door de hersenen subjectief wordt gemaakt.

Als je NLP toepast, word je je bewust van je waarnemingen, gedachtepatronen en gedrag, zodat je blijvende veranderingen kunt aanbrengen in je communicatie en gedrag. Hoe kun je een beperkende overtuiging overwinnen? Door deze met affirmaties (positieve gedachten) te herprogrammeren. Wij praten voortdurend tegen ons zelf, waarom dan niet op een positieve manier?

Ieder mens filtert de werkelijkheid en creëert zo een eigen model van de wereld. We ontvangen informatie, we ordenen het en we presenteren het met onze eigen visie. Van hieruit gaan we reageren en maken we bewust en onbewust keuzes en beslissingen.

REIKI (master)
Reiki is werken met universele energie door handoplegging. Een hele oude methode die in 1984 in Nederland werd geïntroduceerd. Energie (ki=energie) wordt doorgegeven via de handen. Reiki ontspant lichaam en geest en ondersteunt op alle niveaus, zowel fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel.

Systemisch werken (opstellingen)
Systemisch Werk ontwikkeld door Bert Hellinger is een methodiek die de verborgen dynamieken binnen systemen blootlegt. Het is een manier om inzicht te krijgen in jouw eigen plek in een systeem. Welk systeem dan ook (gezin, familie, werk, team, school, organisatie, etc.) en je verhouding met anderen in dat systeem. Het laat je zien waar belemmeringen zitten en waarom je steeds vervalt in bepaald gedrag dat je belemmert in je groei en ontwikkeling. Wat er allemaal gebeurt in een systeem en de plaats die jij erin inneemt, bepaalt (onbewust) wat je doet en waarom. Opstellen kan met andere personen (representanten) en met poppetjes of vloerankers.

Insights Discovery trainer
Insights Discovery is gebaseerd op het gedachtengoed van Carl Jung (Zwitserse psycholoog). Hij gaf aan dat mensen verschillende psychologische voorkeuren hebben. Met dit programma krijg je:

 • Inzicht in jezelf (hoe kom ik over op mijn collega’s, hoe kan ik mijn sterke en zwakke punten onderkennen, en hoe kan ik mezelf nog verder ontwikkelen)
 • Inzicht in anderen (herken de gedragsstijl van de ander en de waarde hiervan)
 • Afstemmen en verbinding maken (hoe leer ik mijn gedrag zodanig af te stemmen op anderen dat je op een krachtige manier contact met de ander kan maken)

Wil jij je persoonlijke effectiviteit verhogen? Hoe kun je zo effectief mogelijk omgaan met je kwaliteiten en je belemmeringen? Ben je je bewust van je sterke en zwakke punten en kun je daar naar handelen?